top of page
Vi erbjuder stötvågsbehandling på kliniken !
Vi har stötvågsbehandling på kliniken.
 
Stötvåg används som ett bra behandlingsalternativ för ihållande smärta i senor och bindväv.
 
Achilles-senproblem, plantar fascitit (hälsporrar), trochanterit, hoppare knä och tennisarmbåge är exempel på tillstånd som kan behandlas med hjälp av tryckvågen.

Behandlingen triggar inflammationsfasen som påskyndar och underlättar läkningsprocessen.

Det ger ökad cirkulation, smärtlindring och olika tillväxtfaktorer frigörs.

Med hjälp av stötvågor slås inlagrade kalkbildningar sönder och kan transporteras bort av kroppen.

Trykkbölgebehandling.jpg
bottom of page