top of page
NÅLBEHANDLING-DRY NEEDLING
Dry Needling är nålbehandling med sterila engångsnålar som vi setter i en triggerpunkt, en knuta eller en hård sträng i muskeln som kan ge en lokal och/eller refererad smärta. 
När vi setter nålen i triggerpunkten så kan det ge en Local Twitch Response, som innebär att man känner att det rycker till i muskeln. Detta får musklarna att slappna av och släppa på lokala spänningar som ger upphov till smärta och besvär.
Forskning har påvisat att Dry needling har en neurologisk och biokemisk effekt i området vilket gör att det är en effektiv behandlingsmetod för en rad muskulära problem. 

Behandlingsmetoder
bottom of page