top of page
TENS-Strömbehandling

TENS är en elektrisk nervstimulering med strömdioder för smärtlindring och kan användas både om du får en akut plötsligt smärta eller om du har haft ont länge.

Behandlingen dämpar smärta tillfälligt och  smärtlindringen kan räcka upp till några timmar efter avslutad behandling, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Vi kombinerar TENS därför alltid samman med andra behandlingsformer

Ordet tens är en förkortning av transkutan elektrisk nervstimulering.

Behandlingsmetoder
bottom of page