top of page
Fotolia_129317617_M.jpg
Mnap logo tekst 1.png
Bäckensmärta och foglossning
Bäckensmärta/Symfysiolys (Foglossning) drabbar de flesta kvinnor någon gång under sin graviditeten. Tidigare kallade man dessa besvär för ”foglossning” eller ”bäckenuppluckring”. Detta kanske ger bilden av att fogarna lossnar eller att bäckenet luckras upp men så är alltså inte fallet.

 

Vad är det som händer?
Bäckensmärta är en naturlig del av graviditeten och beror helt enkelt på att senor och ligament i bäckenet mjukas upp (pga hormonet relaxin), vilket leder till en ökad rörlighet i bäckenet. Den ökade rörligheten är till för att underlätta barnets passage genom bäckenet. Smärta drabbar dock inte alla.

Bäckenet består av två halvor förenade framtill av en fog (symfysen) och baktill av två leder mot korsbenet som kallas SI-lederna(sacroiliacalederna) eller bäckenlederna.
Dessa fogar är förstärkta med ett kraftigt nätverk av ligament vilket under normalförhållanden gör att vi knappt har någon rörelse alls här.

Hormonet Relaxin börjar utsöndras redan någon gång under de första 3 månaderna i graviditeten och fortsätter framtill förlossningen.

När du väntar barn ändras din hållning och tyngdpunkten förflyttas framåt pga den växande magen och den ökade tyngden en graviditet innebär. Detta medför oftast en ökad svank, vilket kan öka belastningen på ländrygg och bäcken och till och med även bröstryggen.

 

Varför gör det ont?

När ligamenten i bäckenet mjukas upp och tillåter mer rörelse gör detta att musklerna hamnar i nya ytterlägen vilket kan orsaka smärta. Smärtan kan komma av att musklerna får arbeta hårdare och under tyngre belastning. Detta kan ge upphov till kramper som i sin tur leder till smärta.

Alla graviditeter med för hormonföröndringar och viktökning men det betyder inte att alla får ont. Hälften (50%) av alla kvinnor som väntar barn får någon gång under graviditeten ont i ryggen och 30% av dessa får mycket ont.

Bäckensmärta är inte farligt för vare sig barnet eller kvinnan. Studier visar att kvinnor som varit fysiskt aktiva innan graviditeten löper mindre risk att få besvär. Kvinnor som haft länd- eller bäckenbesvär innan eller under tidigare graviditeter löper större risk att få besvär. Det finns dock inga garantier för att slippa få besvär. En del gravida får ont tidigt i graviditeten men valigast är att besvären uppstår i mitten eller slutet av gravididteten.

Idrottsskador
 • Stukningar
Rygg och höft
 • Bröstryggsproblem
 • Ländryggssmärta
 • Höftproblem
 • Ont i sätet
 • Ljumsksmärta
 • Ischias/ strålning i ben
Huvud, nacke, axlar
 • Nacksmärta
 • Huvudvärk 
 • Migrän
 • Käksmärta 
 • Yrsel
 • Ont i axeln/
​       Impingment 
 • Frozen shoulder
 • Värk eller dovningar i armarna
 • Handledsproblem
Ben och fötter
 • Fotsmärta
 • Fotledsproblem
 • Hälsmärta
 • Vadsmärta
 • Knäsmärta
 • Ont i knävecket
 • Smärta baksida lår
bottom of page