top of page
MANIPULATIONSBEHANDLING
Manipulation är en behandlingsmetod för att normalisera rörlighet 
och nervfunktion i rygg-, nacke- eller extremitetsleder.
Informationen till omkringliggande vävnader normaliseras och muskelspänningar minskar efter behandlingen. 
En manipulation utförs via en snabb rörelse med ett fast och skonsamt grepp i ledets rörelseplan.
Behandlingsmetoder
bottom of page